Menu Sluiten
Praktijkluik Onderzoeksluik
Interventie door kunstenaar en professionaliseringstraject voor leerkrachten Kwalitatief + kwantitatief: resultaten en perspectieven verschillende betrokkenen
 • Intake – keuze focus
 • Workshop 1
 • Oefensessie
 • Intervisie
 • Workshop 2
 • Oefensessie
 • Intervisie
 • Workshop 3
 • Oefensessie
 • Reflectie en evaluatie
 • Rapportage
 • Startcontext
 • Nulmeting 1 (kwantitatief)
Jaar 1
 • Procesevaluatie 1 (kwalitatief)
 • Interview leerkrachten, directie
 • Observaties interventies
 • Nameting 1
  (kwantitatief)
 • 0-meting 2
  (kwantitatief)
 • Keuze focus
 • Workshop 1
 • Oefensessie
 • Intervisie
 • Workshop 2
 • Oefensessie
 • Intervisie
 • Workshop 3
 • Oefensessie
 • Evaluatie
 • Rapportage
Jaar 2
 • Procesevaluatie 2 (kwalitatief)
 • Interviews leerkrachten, directie
 • Observaties inteventies
 • Eindcontext
 • Nameting 2 (kwantitatief)