Menu Sluiten

Waarom en hoe werk je als school aan burgerschapseducatie?
Wat is burgerschapseducatie eigenlijk?
En hoe haal je het beste uit je leerlingen, je leerkrachten en je team als je als school rond burgerschapsthema’s aan de slag gaat? 

Met die vragen gaan we aan de slag in het project
ART4DEM (Art For Democracy).

ART4DEM is een multidisciplinair project van de AP Hogeschool Antwerpen, in samenwerking met avAnt provinciaal onderwijs, de!Kunsthumaniora, Koninklijk Lyceum Antwerpen, Stedelijk Lyceum Lakbors, basisschool De Gele Ballon en basisschool Omnimundo.

Samen met deze 6 scholen, waarvan 2 uit het basisonderwijs en 4 uit het secundair onderwijs, werken we projecten uit.  We gebruiken hiervoor 2 theatervormen en een beeldend interactieve methode. In elke deelnemende school werkt een artistieke begeleider met een groep leerlingen en leerkrachten rond burgerschap. Omwille van de coronacrisis werden de projecten op de verschillende scholen tijdelijk stilgelegd.

Waarom kiezen we voor een artistieke weg? Onze artistiek-didactische methodes zijn ervaringsgericht, participatief en democratisch van aard. Bovendien zijn ze toegankelijk om toe te passen, omdat ze weinig talig zijn.

 

MANTLE OF THE EXPERT PARTICIPATIEF DRAMA INTERACTIVE DESIGN

We zoeken tijdens de projecten uit hoe deze artistieke methodes kunnen bijdragen aan burgerschapseducatie. Levert de gekozen aanpak resultaat op? Wat heb je nodig als school en als leerkracht om successen te boeken? We volgen de artistieke interventies op met onderzoek, bij leerlingen, leerkrachten en directie. Van daaruit formuleren we antwoorden op deze belangrijke vragen.