Menu Sluiten

MANTLE OF THE EXPERT


Wat als… jouw klas een team vol experten wordt?

Mantle of the Expert (MoE) is een methodiek waarbij leren en onderwijzen benaderd worden vanuit ‘verbeeldend onderzoek’. Drama fungeert hierbij als leermiddel. MoE is een artistiek-pedagogische benadering van het leerproces met als doel eindtermen en ontwikkelingsdoelen op een geïntegreerde wijze te realiseren. Daarbij worden het eigenaarschap van de leerling, de intrinsieke motivatie en een onderzoeksgerichte houding gestimuleerd en gevalideerd.

In de jaren ’80 van de vorige eeuw ontwikkelde prof. Dorothy Heathcote MBE (1926-2011) de methodiek tijdens haar werk aan de Universiteit van Newcastle in het Verenigd Koninkrijk. Het basisidee van MoE is dat leerlingen hun schoolcurriculum afwerken alsof ze een groep experten zijn: ze kunnen wetenschappers in een laboratorium zijn, archeologen die een tombe uitgraven, een reddingsteam tijdens een natuurramp… Samen met de leerkracht creëren ze een fictieve wereld waarin ze zelf gecast worden als een team van experten dat voor een (denkbeeldige) klant werkt die hen een commissie of opdracht geeft. Aan die commissie kunnen een heleboel leeractiviteiten gekoppeld worden.

In ART4DEM onderzoeken we hoe Mantle of the Expert burgerschapscompetenties kan ontwikkelen bij leerlingen. Het innemen van verschillende standpunten, het intens samenwerken en de sterke aanwezigheid van reflectie helpen daarbij.

Bob Selderslags is onderzoeker aan het Koninklijk Conservatorium van de AP Hogeschool en de Universiteit van Antwerpen. Na een carrière van meer dan 20 jaar als teaching artist ontdekte hij Mantle of the Expert in het Verenigd Koninkrijk. Hij bracht de methodiek naar Vlaanderen en publiceerde na een tweejarig onderzoek in en over de onderwijsbenadering “Mantle of the Expert: een handleiding voor beginners. Drama als leermiddel in het lager onderwijs” (2018, Garant nv.). Momenteel voert hij een doctoraatsonderzoek in de kunsten rond MoE, en maakt hij deel uit van het ART4DEM-team.

Sara Pieters is teaching artist in drama, zang en dans. Sinds haar opleidingen aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel en Antwerpen is ze actief als theateractrice en als docent met een specifieke focus op drama als leermiddel. Enkele jaren geleden kwam ze in contact met Mantle of the Expert via haar collega Bob Selderslaghs.
Momenteel past ze de methode toe in de klas en maakt ze deel uit van het ART4DEM-team als onderzoeker. Als teaching artist wordt ze voor MoE ingezet in de scholen om vanuit deze onderwijsbenadering te werken rond burgerschap.

Ellen Dierckx is Meester in de Dramatisch Kunsten (Koninklijk Conservatorium van Brussel en Lemmensinstituut, Leuven) en begon al snel acteren te combineren met lesgeven. Als docent deed ze jarenlange ervaring op (van 1999 tot 2017) in het geven van Muzische Vorming aan leerkrachten uit het basisonderwijs. Ze werkt momenteel als dramadocent in het DKO (Academie Schoten) en als artistiek coördinator in de Educatieve Master Drama aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Daar geeft ze ook de vakken ‘Domeinoverschrijdende initiatie Drama’ en ‘Specifieke vakdidactiek Spelen’.Daarnaast is ze onderzoeker voor de onderzoekersgroep CORPoREAL (KCA).Ellen is een gedreven improvisatieactrice, o.a. bij is de Belgische Improvisatie Liga. Dankzij de opleiding tot KernTalentenanaliste, doet ze aan loopbaanbegeleiding en studiecoaching. Verder geeft ze opleidingen in bedrijven rond presentatietechnieken en positief communiceren. 

Meer info over Mantle of the Expert vind je op https://www.mantleoftheexpert.be


Kijk ook naar onze andere workshops

PARTICIPATIEF DRAMA INTERACTIVE DESIGN