Menu Sluiten

Het onderzoeksproject gebruikt een combinatie van kwantitatieve (survey) en kwalitatieve methodes (observaties & interviews).

De onderzoeksvragen die we voor ogen hebben zijn:

 • Op welke wijze kunnen artistieke werkvormen bijdragen aan BSE in een diverse context in de 3de graad BaO en de 1ste graad SO?
 • Welke voorwaarden geven scholen en leerkrachten aan om te kunnen werken met de artistieke werkvormen?
 • Hoe ervaren de verschillende schoolactoren (schoolbeleid, leerkrachten, leerlingen) de artistieke werkvormen om aan BSE te werken?
 • Welke invloed hebben de artistieke werkvormen op BS competenties bij leerlingen (leereffect) en leerkrachten (invloed op professionalisering)?
 • Hoe kunnen de school en de leerkracht BSE systematisch monitoren en evalueren op school-, klas- en leerlingniveau?

Schematisch geeft dat:

Praktijkluik Onderzoeksluik
Interventie door kunstenaar en professionaliseringstraject voor leerkrachten Kwalitatief + kwantitatief: resultaten en perspectieven verschillende betrokkenen
 • Intake – keuze focus
 • Workshop 1
 • Oefensessie
 • Intervisie
 • Workshop 2
 • Oefensessie
 • Intervisie
 • Workshop 3
 • Oefensessie
 • Reflectie en evaluatie
 • Rapportage
 • Startcontext
 • Nulmeting 1 (kwantitatief)
Jaar 1
 • Procesevaluatie 1 (kwalitatief)
 • Interview leerkrachten, directie
 • Observaties interventies
 • Nameting 1
  (kwantitatief)
 • 0-meting 2
  (kwantitatief)
 • Keuze focus
 • Workshop 1
 • Oefensessie
 • Intervisie
 • Workshop 2
 • Oefensessie
 • Intervisie
 • Workshop 3
 • Oefensessie
 • Evaluatie
 • Rapportage
Jaar 2
 • Procesevaluatie 2 (kwalitatief)
 • Interviews leerkrachten, directie
 • Observaties inteventies
 • Eindcontext
 • Nameting 2 (kwantitatief)