Menu Sluiten

Over ons…

Nele Willems is sociaal agoog/pedagoog in de lerarenopleiding, waar ze o.a. het vak Schoolbeleid doceert en reflectie begeleidt. Ze doet daarnaast studie- en advieswerk omtrent mensenrechteneducatie als open en reflectief leerproces bij het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi). Zij is bij ART4DEM jouw aanspreekpersoon en ondersteunt de experimentlijnen op pedagogisch-didactisch vlak. 

Marion Schrijvers is master in de onderwijs- en opleidingswetenschappen en werkt bij ART4DEM als onderzoekster. Ze staat in voor het verzamelen van informatie (observaties, gesprekken), het verwerken en analyseren van de onderzoeksgegevens en voor het blootleggen van de resultaten van het project. Naast haar werk bij AP werkt ze ook bij atlas- integratie en inburgering vzw. Daar is Marion verantwoordelijke voor het onderwijsproject DemoKlap+, waarin de link gelegd wordt tussen superdiversiteit, positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren, burgerschapscompetenties en de pedagogische rol van de onderwijsprofessional.

Britt Dehertogh is onze methodologe. Zij werkt als lector en onderzoeker in de opleiding Sociaal Werk en is verbonden aan het kenniscentrum iSOS. Zij doceert er onderzoeksvaardigheden en statistiek aan toekomstig sociaal werkers. Als coördinator van onderzoek in de opleiding draagt ze het promotorschap over en is ze betrokken bij verschillende beleidsgerichte opdrachtonderzoeken en praktijkgerichte onderzoeken.

Bob Selderslaghs heeft een ruime ervaring als teaching artist en is als onderzoeker verbonden aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen en de onderzoeksgroep CORPoREAL. Hij onderzoekt Dorothy Heathcote’s ‘Mantle of the expert’, een artistiek-pedagogische benadering van het leerproces van jonge kinderen met als doel het leren op een geïntegreerde wijze te realiseren. Sinds september werkt hij aan een doctoraat in de kunsten waarbij deze methodiek verder wordt geëxploreerd. Hij zal bij ART4DEM het werk van Sara mee ondersteunen en de verbinding burgerschapseducatie en cultuureducatie helpen expliciteren.

Sara Pieters heeft als actrice en teaching artist ervaring bij verschillende gezelschappen en verenigingen en heeft expertise opgebouwd in theater met bijzondere doelgroepen van uiteenlopende leeftijden. Zij vervoegt ART4DEM vanaf januari en zal vanaf dan vanuit het Koninklijk Conservatorium Antwerpen werken aan de experimentlijn Mantle of the Expert.

Ellen Dierckx is Meester in de Dramatisch Kunsten (Koninklijk Conservatorium van Brussel en Lemmensinstituut, Leuven) en begon al snel acteren te combineren met lesgeven. Als docent deed ze jarenlange ervaring op (van 1999 tot 2017) in het geven van Muzische Vorming aan leerkrachten uit het basisonderwijs.
Ze werkt momenteel als dramadocent in het DKO (Academie Schoten) en als artistiek coördinator in de Educatieve Master Drama aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Daar geeft ze ook de vakken ‘Domeinoverschrijdende initiatie Drama’ en ‘Specifieke vakdidactiek Spelen’.
Daarnaast is ze onderzoeker voor de onderzoekersgroep CORPoREAL (KCA).
Ellen is een gedreven improvisatieactrice, o.a. bij is de Belgische Improvisatie Liga. Dankzij de opleiding tot KernTalentenanaliste, doet ze aan loopbaanbegeleiding en studiecoaching. Verder geeft ze opleidingen in bedrijven rond presentatietechnieken en positief communiceren. 

Sering vzw (www.sering.be)

ART4DEM werkt samen met Sering vzw, een sociaal-artistieke werk- en ontmoetingsplaats waar mensen, ongeacht hun leeftijd, origine of financiële toestand, kunnen samenwerken met professionele podiumkunstenaars aan eigen producties. In het verleden werkten AP en Sering vzw reeds op verschillende manieren samen. Bij ART4DEM zal Sering vzw de experimentlijn participatief drama ondersteunen op artistiek-pedagogisch vlak.

Wes Nijssen

Kato Luyckx is lerarenopleider in de educatieve bachelors kleuter- en lager onderwijs aan AP Hogeschool. Ze staat er vooral in voor pedagogische en onderwijskundige vakken. Naast het begeleiden van student-leerkrachten, werkt ze mee aan enkele onderzoeksprojecten. 

Janna Beck is als multidisciplinair kunstenaar verbonden aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, ze is oprichter is van MAXlab, een onderzoeksgroep met focus op MEDIA+ART, en docent Interactief ontwerp in de afdeling Grafisch Ontwerp. Binnen ART4DEM is ze betrokken bij het uitwerken van de beeldend interactieve methode.

Ski De Keersmaecker werkte in 2018-2019 mee aan ART4DEM. Hij is afgestudeerd aan de opleiding ICT-Elektronica aan de AP Hogeschool en heeft een uitgesproken interesse voor kunst en vormgeving. Daarnaast studeert hij ook filosofie. Hij bouwt samen met Janna aan de beeldend interactieve methode op technisch vlak. Hierbij komen zijn vaardigheden op vlak van programmeren, hard- en software, en design thinking goed van pas.