Menu Sluiten

PARTICIPATIEF DRAMA

Participatief Drama is een theatervorm, geïnspireerd door Augusto Boals Theater van de Onderdrukten, die zich richt op het werken in groep rond een bepaald gemeenschappelijk probleem of taboe. Deelnemers verbeelden de ervaren en de gewenste situatie en gaan vervolgens op basis van die beelden met elkaar in dialoog.

Tijdens bijeenkomsten delen deelnemers, door middel van diverse participatieve kunstmethodieken, hun ervaringen, problemen en uitdagingen. Gezamenlijk zoeken ze binnen een veilige omgeving naar manieren om met de uitdagingen in het leven om te gaan, zonder de directe impact van het ‘echte’ leven. De groep verkent gezamenlijk welke thema’s voor hen belangrijk zijn. Rond die thema’s wordt gewerkt door ze uit te diepen en er scènes van te maken. Deze scènes leiden samen naar een ‘Forumtheater-voorstelling’: een interactieve vorm van theater waarbij het publiek actief wordt betrokken bij de dialoog op het podium. De deelnemers gaan in dialoog met anderen mensen, ‘stakeholders’, familieleden, buurtbewoners en andere betrokkenen.

Het hoofddoel van de workshops en eventuele voorstellingen is de positie van mensen in de samenleving verbeteren: door hen een stem te geven, door de ondersteuning die ze bij elkaar en bij hun sociale netwerk vinden en door het inzichtelijk maken van belangrijke aspecten van hun leven en waar ze tegenaan lopen.Mia Grijp, artistiek leidster bij Sering, is pionier binnen de sociaal artistieke sector in Vlaanderen. Sering zette zowel binnen lokale, nationale als internationale projecten met succes in op (de verdere ontwikkeling van) participatief drama.

Sering werkt sinds 1995 met mensen aan de rand van de samenleving en biedt hen de kans om in co-creatie met professionele kunstenaars artistieke projecten rond samenlevingsproblemen te ontwikkelen. In 2013 werd vanuit de expertise van Sering een transdisciplinaire denktank opgericht die uiteindelijk resulteerde in de oprichting van het huidige consortium KUZO. KUZO werkt op het kruispunt van kunst, zorg, welzijn en onderwijs en bouwt via participatief drama aan een maatschappij waar iedereen actief kan participeren en verantwoordelijkheid kan dragen voor de gemeenschap. Sinds 1998 werkt Sering samen met lagere en middelbare scholen in Antwerpen. Er werd daarbij zowel ervaring in korte trajecten (rond specifieke thema’s zoals b.v. pesten) als in jaartrajecten uitgebouwd.

Meer info over Sering vind je op sering.be


Kijk ook naar onze andere workshops

MANTLE OF THE EXPERT INTERACTIVE DESIGN